Đề xuất đưa thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy kết hôn, giấy phép lái xe tích hợp vào Căn cước công dân

07/09/2023 14:41

Đề xuất đưa thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy kết hôn, giấy phép lái xe tích hợp vào Căn cước công dân

6:00 | 22/08/2023

Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đề xuất đưa nhiều loại giấy tờ quan trọng của cá nhân tích hợp vào thẻ Căn cước công dân.

Tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Cuối tháng 8/2023 này, tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách sẽ tiếp tục thảo luận, góp ý kiến đối với 9 dự án luật, trong đó có dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Một trong những nội dung mới và nhận được sự quan tâm của đông đảo ĐBQH, cử tri và nhân dân liên quan đến việc "tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân" tại Điều 23.

Theo dự thảo luật, thông tin được tích hợp vào thẻ Căn cước công dân là những thông tin của công dân được thể hiện trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và đã được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp vào thẻ Căn cước công dân theo đề nghị của công dân hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

Đề xuất đưa thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy kết hôn, giấy phép lái xe tích hợp vào Căn cước công dân

 Dự kiến sẽ đưa nhiều loại giấy tờ tích hợp vào thẻ Căn cước công dân.

Về khai thác thông tin được tích hợp vào thẻ Căn cước công dân được thực hiện bằng các phương thức sau: Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai thác bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước công dân; Sử dụng thông tin trên thẻ Căn cước công dân để khai thác thông tin tích hợp qua thiết bị chuyên dụng được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Thông tin được tích hợp vào thẻ Căn cước công dân gồm: Thẻ BHYT, sổ BHXH, Giấy phép lái xe, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác theo quy định của Chính phủ.

Việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ Căn cước công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác.

Công dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước hoặc thông qua việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Đáng chú ý, tại Điều 17 về "Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, chia sẻ, cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu căn cước" quy định: Chấp hành đúng quy định về việc chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ sở dữ liệu căn cước;

Chia sẻ, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo quy định của Luật này; Thông báo kịp thời thông tin, tài liệu về căn cước khi có sự thay đổi hoặc chưa chính xác; Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thông tin về ADN, giọng nói của công dân thì phải chuyển cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu căn cước;

Người làm công tác quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 13 của Luật này.

Tại Điều 18 về "Kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước" quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước.

Theo Lê Bảo

Theo Nguồn thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Đề xuất đưa thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy kết hôn, giấy phép lái xe tích hợp vào Căn cước công dân - Xã Hội